ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
        คณะครูโรงเรียนบ้านปางขนุน ได้นำนักเรียนชื่อเด็กชายธนดล คำภูธร และเด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์สุข เข้ารับการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,20:17   อ่าน 93 ครั้ง