กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธาทิพย์ ยกตรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชดา ทาบ้านฆ้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1