ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,15:07  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต/จังหวัด การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,15:00  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขต/จังหวัด การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:58  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต/จังหวัด การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:56  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต/จังหวัด การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:52  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต/จังหวัด การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:52  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขต/จังหวัด การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:51  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 65
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:51  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 65
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:51  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพม.) ครั้งที่ 65
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:51  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..